2η ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

    Το ΔΣ με απόφασή του στις 17/2/2018 προκηρύσσει «Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» για τη θέση ενός  μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Κλέαρχος Παπαδιαμάντης»,  με έδρα την Κόνιτσα, με  σκοπό ορισμού του ως Προέδρου του ΔΣ του Ιδρύματος,  και ενός αναπληρωτή του, κατόπιν επικύρωσης της επιλογής τους από το Δ.Σ., με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο »