Θερινό Σχολείο AD01-GR2016

«Αξιοποιώντας Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία»

Περιγραφή

Την τελευταία τετραετία τα (ψηφιακά) Μαθησιακά Αντικείμενα (ΜΑ) έχουν εισέλθει, μάλλον «απότομα», στην εκπαιδευτική ατζέντα. Σημαντικό ρόλο έχει παίξει το έργο «Ψηφιακό Σχολείο» που υλοποίησε για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, στο πλαίσιο του οποίου έχουν αναπτυχθεί χιλιάδες Μαθησιακά Αντικείμενα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και αποθετήρια για την καταχώρισή τους.

Οι εκπαιδευτικοί, ως πρωταγωνιστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην υιοθέτηση στάσεων και πρακτικών έναντι των ΤΠΕ, παίρνοντας αποφάσεις που επηρεάζουν σημαντικά τη μάθηση των μαθητών τους. Πρωταρχικά, καλούνται να αποφασίσουν «αν και πώς» θα χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες στην τάξη. Οι αποφάσεις αυτές περιλαμβάνουν σχεδόν πάντα την επιλογή (ψηφιακών) Μαθησιακών Αντικειμένων που θα αξιοποιηθούν προκειμένου να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συχνά όμως οι εκπαιδευτικοί αναρωτιούνται: «Τι είναι όμως τα Μαθησιακά Αντικείμενα; Γιατί θα μου φανούν χρήσιμα; Πώς μπορώ να τα ενσωματώσω πρακτικά και γόνιμα στην καθημερινή μου δουλειά; Πώς θα ωφεληθούν οι μαθητές μου; Πόση προσπάθεια και πόσο χρόνο απαιτεί από εμένα αυτή η αλλαγή;»

Παράλληλα, παρά τη διαθεσιμότητα χιλιάδων Μαθησιακών Αντικειμένων στην ελληνική γλώσσα (και πολλών περισσότερων στην αγγλική) για κάθε μάθημα, γνωστικό επίπεδο και εκπαιδευτική βαθμίδα, η χρήση τους από τους εκπαιδευτικούς είναι είτε περιορισμένη είτε αποσπασματική. Ένα σημαντικός λόγος είναι δυσκολίες στην αναζήτηση, στον εντοπισμό και την ανάκτηση Μαθησιακών Αντικειμένων που θα αντιστοιχίζονται αποτελεσματικά με τους εκπαιδευτικούς-διδακτικούς τους στόχους, οι οποίοι υλοποιούνται μέσω διδακτικών παρεμβάσεων ή και εκπαιδευτικών σεναρίων.

Το θερινό σχολείο «Αξιοποιώντας Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα στη Διδασκαλία» επιδιώκει να προσφέρει στους εκπαιδευτικούς όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τις πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική παιδαγωγική αξιοποίηση των Μαθησιακών Αντικειμένων.

Στόχος του σχολείου είναι να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών για την στοχευμένη ενσωμάτωση των Μαθησιακών Αντικειμένων στην καθημερινή διδακτική πράξη.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναμένεται μετά το θερινό σχολείο να είναι σε θέση να:

 • εντοπίζουν και να αξιολογούν ΜΑ σε εθνικά και διεθνή αποθετήρια
 • να σχεδιάζουν νοηματοδοτημένες διδακτικές παρεμβάσεις με την υποστήριξη ΜΑ
 • αναπτύσσουν εκπαιδευτικά σενάρια αξιοποιώντας ΜΑ
 • να αξιοποιούν τις υπηρεσίες του Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου του Ψηφιακού Σχολείου.
 • Προσεγγίσεις στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ.
 • Ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα. Ορισμοί, χαρακτηριστικά, μεταδεδομένα.
 • Αποθετήρια και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι.
 • Φωτόδεντρο - Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
 • Διεθνή Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Learning Resource Exchange (LRE), Open Discovery Space (ODS), Europeana, Khan Academy)
 • Σχεδίαση διδακτικών παρεμβάσεων με την αξιοποίηση ΜΑ.
 • Θέτοντας διδακτικούς στόχους – αναθεωρημένη ταξινομία Bloom.
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού και αξιολόγησης εκπαιδευτικών σεναρίων.
 • Ανάπτυξη και παρουσίαση εκπαιδευτικού σεναρίου.
 • Αξιολόγηση επιμορφωνώμενων και θερινού σχολείου.

Θεματικές ενότητες

Ομάδα – στόχος

Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Χρονική διάρκεια

Μία εβδομάδα, 50 ώρες.

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Τρίτη 16 Αυγούστου 2016 – Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016

Πιστοποίηση

Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) τρείς (3).

Διδάσκοντες

Μέλη ΔΕΠ, ειδικοί επιστήμονες (PhD, MSc).

Αριθμός συμμετεχόντων

Τριάντα (30).

Τόπος διεξαγωγής

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας

Συνδρομή

Συνδρομή: 150€

Διαμονή: 105€ (15€ με πρωινό και ένα γεύμα / ημέρα σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια)

Υπάρχει επίσης δυνατότητα διαμονής σε ξενοδοχεία της πόλης.

 

 

Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δ/της: Τζένη Παγγέ, Καθηγήτρια

 

Θερινό Σχολείο

«Στατιστική ανάλυση δεδομένων και Μεθοδολογία επιστημονικής Έρευνας»

 

Το Θερινό Σχολείο με Θέμα: «Στατιστική ανάλυση δεδομένων και Μεθοδολογία επιστημονικής Έρευνας» διοργανώνεται από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση, του ΠΤΝ, της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αποτελείται από εντατικά μαθήματα (διαλέξεις- εργαστήρια) που στόχο έχουν να παράσχουν στους συμμετέχοντες εκπαίδευση στις βασικές έννοιες της Στατιστικής και της Μεθοδολογίας επιστημονικής έρευνας καθώς και της πρακτικής χρήσης τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας, οι οποίες χρησιμοποιούνται με επιτυχία στην εκπαιδευτική πράξη σήμερα. Το Θερινό Σχολείο έχει διάρκεια 20 ωρών και θα διεξαχθεί τον Αύγουστο του 2016 στην Κόνιτσα. Κάθε ενότητα του μαθήματος έχει θεωρητικό καθώς και πρακτικό μέρος, η δε πρακτική εφαρμογή γίνεται με χρήση ειδικού στατιστικού προγράμματος. Οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τις ενότητες που θα παρακολουθήσουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους.

Επιστημονικό ενδιαφέρον

Κάθε επιστήμονας, ανεξάρτητα από το πεδίο του, έρχεται αντιμέτωπος με το πρόβλημα της εξαγωγής συμπερασμάτων από ένα σύνολο πειραματικών δεδομένων και της συγγραφής επιστημονικής εργασίας. Αυτό το Θερινό Σχολείο εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με τις αναγκαίες γνώσεις ώστε να είναι ικανοί να επιλέξουν την κατάλληλη τεχνική ανάλυσης και μεθόδου και να την εφαρμόσουν στο δικό τους συγκεκριμένο πρόβλημα.

Μαθησιακοί Στόχοι

Ο στόχος αυτού του Θερινού Σχολείου είναι να συμπληρωθεί το θεωρητικό υπόβαθρο των συμμετεχόντων στον τομέα της ανάλυσης των δεδομένων και της συγγραφής επιστημονικής εργασίας. Τα μαθήματα είναι ανοιχτά σε κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, σπουδαστή ή επαγγελματία που θέλει να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε ένα θέμα που τον αφορά και έχει πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή είναι στο τελευταίο έτος σπουδών .

Ένας δεύτερος στόχος του Θερινού Σχολείου είναι να φέρει τους συμμετέχοντες σε επαφή με ένα σύνολο υπολογιστικών εργαλείων, ώστε αργότερα σε ανάλογες εργασίες να μπορεί να εφαρμόσει τις τεχνικές που διδάχθηκε. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων από το περιβάλλον εργασίας του, δηλαδή, οι εργαζόμενοι να αναλύσουν ένα δικό τους σύνολο δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι το Θερινό Σχολείο στηρίζεται σε προηγμένες τεχνικές διδασκαλίας και σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Παρά το γεγονός ότι δίνεται έμφαση στη χρήση των τεχνικών και όχι στα μαθηματικά της στατιστικής, οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να μείνουν έκπληκτοι εάν δουν και κάποια μαθηματικά. Οι διδάσκοντες θα προσπαθήσουν να κάνουν το περιεχόμενο των μαθημάτων αυτών προσιτό στους συμμετέχοντες.

Μαθήματα

Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στα Ελληνικά ή /και Αγγλικά. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν τον προσωπικό τους φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θα υπάρχει διαθέσιμη δωρεάν ασύρματη σύνδεση.


 

Θεματικές ενότητες

 1. Περιγραφική στατιστική
 2. Μέθοδοι αξιολόγησης- ανάλυσης δεδομένων
 3. Δειγματοληψία
 4. Στατιστικά πακέτα
 5. Τύποι έρευνας
 6. Συγγραφή κειμένου έρευνας.

Ομάδα – στόχος

Πτυχιούχοι ΑΕΙ- ΑΤΕΙ, Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Υποψήφιοι διδάκτορες.

Χρονική διάρκεια

20 ώρες.

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Τρίτη 16 Αυγούστου 2016 – Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 (το τελικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί αφού προηγηθεί συνεννόηση και με τους συμμετέχοντες).

Διδάσκοντες

Μέλη ΔΕΠ, ειδικοί επιστήμονες (PhD, MSc).

Αριθμός συμμετεχόντων

Τριάντα (30).

Τόπος διεξαγωγής:

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας.

Συνδρομή:

Συνδρομή: 100€ για παρακολούθηση όλου ή 70€ για παρακολούθηση μέρους του προγράμματος του Θερινού Σχολείου. (Η συνδρομή θα κατατεθεί μετά από την οριστική αποδοχή της αίτησης του ενδιαφερομένου από τον Ακαδημαϊκό επιβλέποντα του προγράμματος).

Διαμονή

 1. Στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας (διαθεσιμότητα 20 άτομα)
  Τιμή: 15€ / διανυκτέρευση με πρωινό και ένα γεύμα σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια.
 2. Υπάρχει και η δυνατότητα διαμονής σε ξενοδοχεία της πόλης (τιμή 30-60 €).

Εγγραφές/ επικοινωνία: Στείλτε μας την ΑΙΤΗΣΗ με τα στοιχεία σας: Όνομα -Επώνυμο και ένα σύντομο βιογραφικό στο labntodl@yahoo.gr μέχρι 25 Ιουνίου 2016.

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο »