Καλοκαιρινά Σχολεία στην Κόνιτσα

Καλοκαιρινά  Σχολεία στην Κόνιτσα

Καλοκαιρινά  Σχολεία στην Κόνιτσα με φοιτητές από Ελλάδα, Ευρώπη και Ρωσία.

Περισσότερο φωτογραφικό υλικό: