Μέλη και προεδρείο του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Κλέαρχος Παπαδιαμάντης διαχειρίζεται από το παρακάτω διοικητικό συμβούλιο:

  • Πρόεδρος: Τζένη Παγγέ
  • Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης
  • Ταμίας: ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ανδρέας Παπασπύρου
  • Γεν Γραμ.: Αγγελική Καζάνα
  • Μέλος: Γιάννα Νίκου

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του κατά πλειοψηφία, εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από το καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα στην έδρα του ιδρύματος στην Κόνιτσα.