Μέλη και προεδρείο του Ιδρύματος

Το Ίδρυμα Κλέαρχος Παπαδιαμάντης διαχειρίζεται από το παρακάτω διοικητικό συμβούλιο:

  • Πρόεδρος: Βασίλειος Νιτσιάκος
  • Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Παπαδιαμάντης
  • Ταμίας: Ευγενία Φιδέ
  • Γεν Γραμ.: Γιάννα Νίκου
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Χαρητάκης Παπαϊωάννου

Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του κατά πλειοψηφία, εκτός και αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από το καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα στην έδρα του ιδρύματος στην Κόνιτσα.