Διακήρυξη αρχών του Ιδρύματος Κλέαρχος Παπαδιαμάντης

Με βάση το καταστατικό του Ιδρύματος και το πνεύμα της δωρεάς του Ευεργέτη, το Ίδρυμα «Κλέαρχος Παπαδιαμάντης» οφείλει να δρα ως κοινωνικός και πολιτιστικός φορέας της πόλης της Κόνιτσας, με στόχο την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή της.

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι δράσεις του και η εν γένει δραστηριότητά του θα πρέπει να συντείνουν στην ενίσχυση των υποδομών κοινωνικής και πολιτιστικής ωφέλειας, με στόχο την γενικότερη αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας και των πολιτιστικών δρωμένων.

Στόχος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι να δώσει έμφαση στην δημιουργία θεσμών κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που θα παράγουν αποτελέσματα μακράς διάρκειας και πνοής, και να μην περιορίζεται σε αναλώσιμες εκδηλώσεις δίχως συγκεκριμένη μακρόπνοη στόχευση.

Το Ίδρυμα πρέπει να έχει αυτόνομη υπόσταση και λειτουργία , στηρίζοντας το έργο του Δήμου Κόνιτσας και παίρνοντας πρωτοβουλίες για συνέργειες προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Τα παραπάνω προϋποθέτουν αύξηση των πόρων του Ιδρύματος με την πλήρη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της δωρεάς του διαθέτη και την υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αλλά και άλλους ερυνητικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος, Β. Νιτσιάκος.