Οι Δράσεις του Ιδρύματος

Κατασκεύη βρύσης στο Περιβόλι

Κατασκεύη βρύσης στο Περιβόλι

Το Ίδρυμα χρηματοδότησε την κατασκευή βρύσης στο Περιβόλι.

δείτε περισσότερα »

Καλντερίμι στο Δημαρχείο Κόνιτσας

Καλντερίμι στο Δημαρχείο Κόνιτσας

Το Ίδρυμα χρηματοδότησε την κατασκευή καλντεριμίου από το Δημαρχείο έως τον Αγ. Νικόλαο.

δείτε περισσότερα »

Αγορά πληθώρας μουσικών οργάνων

Αγορά πληθώρας μουσικών οργάνων

Το Ίδρυμα χρηματοδότησε την αγορά πληθώρας μουσικών οργάνων.

δείτε περισσότερα »

Κατασκεύη βρύσης στη Λαϊκή Αγορά

Κατασκεύη βρύσης στη Λαϊκή Αγορά

Το Ίδρυμα χρηματοδότησε την κατασκευή βρύσης στην Λαϊκή Αγορά της Κόνιτσας.

δείτε περισσότερα »

Εργασίες στο Στόμιο και το Μολυβδοσκέπαστο

Εργασίες στο Στόμιο και το Μολυβδοσκέπαστο

Το Ίδρυμα χρηματοδότησε την κατασκευή πεζουλιών καθώς και εργασίες επισκευών στο Στόμιο και το Μολυβδοσκέπαστο.

δείτε περισσότερα »

Αγορά μουσικού οργάνου Πιάνου

Αγορά μουσικού οργάνου Πιάνου

Το Ίδρυμα προέβει στην αγορά πιάνου έναντι 440.000 δρχ.

δείτε περισσότερα »