Πολιτιστικές εκδηλώσεις αφιέρωμα στον Άγιο Παίσιο

Πολιτιστικές εκδηλώσεις - τριημέρου αφιερωμένο στον Άγιο Παίσιο.